Mijn Broekpolder, voor en door de buurt
Recente Tweets
Nieuw op de site
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Rubriek Straatnamen

Hier vindt u 12 afleveringen met foto's en informatie over de wijken en straatnamen in De Broekpolder.

Reacties
  Onze partners

   




   

   

     

  De hier onderstaande organisaties onderschrijven de noodzaak dat de provincie Noord Holland de nul-plus variant voor de verbinding A8-A9 verder uitwerkt. Partijen roepen hiertoe de provincie op in het belang van de bescherming en behoud van de Polders Assendelft, Heemskerker- en Uitgeesterbroek. Deze polders vormen een belangrijk uitloop- en belevingsgebied voor de bewoners van Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Het vormt in deze omgeving het Groene Hart en Longen. Daarnaast is het onbeschadigde behoud van de Stelling van Amsterdam en het historische landschap met het Oer-IJ in het geding bij de aanleg van nieuw wegen.

  Met de nul-plus variant wordt nagegaan of het mogelijk is om de geconstateerde problematiek op te lossen zonder een nieuwe weg aan te leggen. Het nul-plus alternatief betreft een combinatie van maatregelen in de ruimtelijke ordening, mobiliteitsmanegement en het beter benutten en opwaarderen van bestaande infrastructuur. Dit alternatief zal zodanig worden samengesteld, dat de bereikbaarheid (reistijd) en de leefbaarheid langs de N203 ook verbetert. De uitwerking van deze nul-plus variant, gepubliceerd op 9 december 2015, als een verdiepte weg met scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, biedt goede kansen om de leefbaarheid van Krommenie en Assendelft en de bereikbaarheid te verbeteren. De exacte invulling van het nul-plus alternatief wordt in de planstudie verder bepaald.

  Daarnaast zijn er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, november 2014, nog belangrijke aanvullende maatregelen genoemd, die uitwerking verdienen in het belang van de doorstroming. Het intact houden van de Polders en de Stelling van Amsterdam is een grote plus voor een volledige en optimale uitwerking van de nul-plus variant.

  Buurtschap Bus(ch) en Dam, Groenedijk, Hoogedijk, Communicatieweg.
  Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
  Milieufederatie Noord Holland
  Stichting Fort aan Den Ham
  Stichting MEGA
  Golfclub Heemskerk
  LTO Noord Assendelft
  Wijkoverleg Assendelft
  Stichting Open Polders Assendelft
  Stichting Oerij











  Reacties

  Van 21 januari t/m 17 maart 2016 exposeert Rogier Baneman met tekeningen in wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 te Broekpolder.

  Rogier is al zijn hele leven bezig met het tekenen van gebouwen en figuren die op een onmogelijke manier zijn verenigd tot een geheel. Zijn werken zijn grotendeels 3-dimensionaal. Om het speciale effect te creëren vervormt hij de dimensie vaak. Ideeēn krijgt meestal spontaan, zoekt daarna de geschikte gebouwen of vormen erbij en werkt dan zijn schetsontwerp uit. De tekeningen zijn soms zwart-wit en gedeeltelijk met kleur. Voor de expositie heeft Rogier de tekeningen met de computer bijgekleurd om wat beter contrast te creēren.

  Reacties

  Begin de kerstvakantie sprookjesachtig! Poppentheater De Zilveren Maan speelt aanstaande zaterdag 19 december twee keer de voorstelling 'Rozezoen' in Wijkcentrum Citadel. Kaartjes kosten 2 euro per stuk en zijn te koop bij Sandy's Sfeer en Bloem op het Gildenplein.

  Het sprookje gaat over een hemelse bloem. Wie deze bloem plukt, zal altijd gelukkig zijn. Prinsesje Pling heeft deze bloem en een hebzuchtige koningin probeert deze af te pakken. Het is een spannend verhaal met de nodige humor. De voorstelling duurt ongeveer een uur en is geschikt voor jong en oud vanaf 4 jaar.

  De eerste voorstelling start om 13.00 uur (12.45 zaal open) en de tweede voorstelling om 15.00 uur (14.45 zaal open). Bij het kaartje zijn limonade en wat lekkers inbegrepen.

  Het Buurtteam Broekpolder maakt deze activiteit mogelijk met ondersteuning van Stichting Welschap Heemskerk en Welzijn Beverwijk.

  Reacties

  In het kader van het Donkere Dagen Offensief van de politie en de prioriteit Veilig Wonen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid van de gemeente organiseren beide partijen een viertal voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners van Beverwijk en Heemskerk over het voorkomen van inbraak in de woning.

  De avonden worden verzorgd door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Aanwezig is ook ex-inbreker Mo (bekend van de AD Misdaadmeter). De avonden zijn vooral gericht op het tegengaan van woninginbraken, waarbij centraal staat wat de bewoners zelf kunnen doen. Aansluitend op de bijeenkomsten wordt in december de veiligheidskrant huis aan huis verspreid met informatie en tips over veilig wonen.
  De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op onderstaande data en zijn vrij toegankelijk voor alle inwoners van Beverwijk en Heemskerk.

  maandag 30 november 19.30 uur - 21.30 uur:
      Stadhuis Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk
  dinsdag 1 december 19.30 uur - 21.30 uur:
      Kennemer College, locatie MAVO, Plesmanweg 450 te Heemskerk
  woensdag 9 december 19.30 uur - 21.30 uur:
      Gemeentehuis Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, Heemskerk
  donderdag 10 december 19.30 uur – 21.30 uur:
      Basisschool De Zeester, Pieter Cheeuwenlaan 6, Beverwijk (Broekpolder)





  Reacties